lonn.png

Lønn

Kolibrix forenkler lønnskjøringen for daglig leder og regnskapsfører. Daglig leder ser over og godkjenner lønnsgrunnlaget direkte i systemet, og slipper å sende dette på e-post til regnskapsfører. Regnskapsfører på sin side slipper å bruke tid på manuell føring av timer.

Det er lett å tilpasse systemet til rutinene i hver enkelt barnehage. Mange barnehager ønsker f.eks. kun føring av overtid og vikartimer, og blant disse igjen er det noen som ønsker at overtid skal tas ut i størst mulig grad som avspasering.

Kolibrix tar seg av innlevering av A-melding og bistår også med NAV refusjoner, innberetning av OTP og andre lignende lønns relaterte behov som barnehagen måtte ha. Uansett hvordan rutinene er i din barnehage, kan Kolibrix enkelt tilpasse disse etter dine behov.

 

 
 

Kontakt oss for en prat eller inviter oss på besøk:

Vi tar gjerne en uforpliktet prat om hvordan din barnehage kan dra nytte av oss.

Stig Hanssen
Salg og markedsansvarlig

 
white.png